B2B login Regisztráció

Adatkezelési nyilatkozat

Főoldal Adatkezelési nyilatkozat

download Az adatkezelési nyilatkozat letöltése

2011. évi CXII. törvény 20. §

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

(4) Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma, kivéve a 68. § (2) bekezdésében foglalt esetet.

Köszöntjük honlapunkon!

Itt tájékoztatjuk Önt azon szabályokról, amelyekkel személyes adatainak biztonságát védjük.

Adatok kezelésével kapcsolatos tények:

Cégünk honlapja a szolgáltatásain keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos magyarországi és európai uniós jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info.tv.”) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében Ön a honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Adatkezelés célja, jogalapja:

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatgyűjtés célja, hogy az Ön szükségleteit kielégítsük, és megfelelő tájékoztatást nyújtsunk szolgáltatásainkról.

Adatkezelés időtartama:

Az Ön által rendelkezésünkre bocsájtott személyes adatokat bizalmasan kezeljük és engedély, valamint az adattulajdonos előzetes tájékoztatása nélkül azt 3. személynek nem adjuk ki. Mivel az Info. tv. 14. § c) pontja előírja, hogy Ön kérelmezheti az adatkezelőnél személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását, így a személyes adatokat csak eddig az időpontig tároljuk és használjuk fel.

Adatfeldolgozásra jogosult személy:

Az adatokhoz kizárólag az cégünk munkatársai jogosultak hozzáférni, akik a szolgáltatások teljesítéséhez és feladataik ellátásához szükséges információkat használják fel a megfelelő mértékben.

Adattulajdonosok jogai:

Cégünk szíves rendelkezésére áll az adattulajdonosok részére. Amennyiben felvilágosításra lenne szüksége a nálunk tárolt adataival kapcsolatban, akkor kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

Jogorvoslat:

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.(ez a törvényben van így)

Honlap felelőssége:

A cég a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő információkat tartalmaz, ennek ellenére előfordulhatnak – mint minden honlapon – hibák. Ezért cégünk nem vállal felelősséget. Cégünk fenntartja annak a jogát, hogy az Adatvédelmi Nyilatkozatot előzetes tájékoztatás mellett módosítsa.

Sütik (cookie-k) használata:

Ezen a honlapon úgynevezett cookie-kat használunk. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet keres fel. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is, megjegyzik a látogatók egyéni beállításait.

© Szeplast Zrt. | Minden jog fenntartva | Adatkezelési nyilatkozat | Oldaltérkép

© Szeplast Zrt. | Minden jog fenntartva

Adatkezelési nyilatkozat

Oldaltérkép

Termékeink

  • kábelipari köpenyező / érszigetelő
  • kül- és beltéri profil kemény PVC
  • kemény PVC korrugált csőhöz
  • extruziós lágy és kemény PVC
  • lágy PVC és termoplasztikus tömítés
  • lágy és kemény fröccs PVC
  • indító leállító speciális granulátum

Szolgáltatásaink

  • Laboratóriumi mérések megrendelésre

A Szeplast Zrt.

Vállalkozás 1994-ben kereskedelmi küldetéseként fogalmazta meg a PVC feldolgozás területén tevékenykedő hazai és külföldi kereskedelmi vállalkozások termék specifikus, magas szintű műszaki tartalommal rendelkező alapanyag ellátását, valamint a termékekhez társított partner specifikus szolgáltatásokkal történő kiszolgálását.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×